KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

7:00-8:20 Tworzenie sytuacji doskonalenia pamięci, zdolności i kojarzenia

8:20-8:30 Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych

8:30-9:00 Śniadanie, wprowadzanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9:00-10:00 Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności manualnych; Rozwijanie cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia ruchowe

10:00-10:15 Drugie śniadanie, czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku

10:15-11:50 Utrwalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola; Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej

12:00-12:30 Obiad, wprowadzenie w kulturę bycia, wprowadzenie zasad zdrowego żywienia

12:30-14:30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych; Relaksacja;

Organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci

14:30-14:45 Podwieczorek, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

14:45-17:00 Tworzenie warunków spontanicznej aktywności dzieci oraz sytuacji edukacyjnych i ćwiczeń korekcyjno- kompensacyjnych