KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy

1). Program wychowania przedszkolnego- "Trampolina" - realizujący podstawę programową

Trampolina uczy samodzielnego myślenia i rozwija inteligencje wielorakie u przedszkolaków. Rzetelnie przygotowuje do nauki pisania, czytania i liczenia. Wspomaga rozwój społeczno-emocjonalny i psychoruchowy dziecka. Służy wyrównywaniu szans edukacyjnych. Pozwala prowadzić zajęcia w grupach mieszanych i jednorodnych wiekowo. Pomaga zdobyć wszystkie umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej.

Program jest zgodny z "Podstawa programową wychowania przedszkolnego", ściśle się do niej odnosi. Punktem wyjścia opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego w niej określone.

2). "Przyjaciele Zippiego"

 a). Program Przyjaciele Zippiego pomaga dzieciom uczyć się, jak radzić sobie z problemami i sytuacjami trudnymi w codziennym życiu.

 Jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi – z rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi, sąsiadami i innymi dziećmi – w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre stosunki mają z innymi i jak dają sobie radę z trudnościami i stresującymi sytuacjami, jest najważniejsze w ich myśleniu o sobie i o innych. Sposób postępowania w różnych sytuacjach wpływa na to, jak przystosowują się do rozmaitych okoliczności w swoim życiu i czy czują się szczęśliwe czy nieszczęśliwe. Innymi słowy, radzenie sobie – postępowanie w różnych sytuacjach, i korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest rdzeniem dziecięcego myślenia o własnym powodzeniu.

Ten program koncentruje się na uczeniu sposobów radzenia sobie, które zachęcają dzieci do pomagania innym i wspierania ich. Wzajemna pomoc, wzajemny szacunek, wyobrażanie sobie co czują inni (empatia) oraz współpraca to podstawa programu Przyjaciele Zippiego.

W czasie trwania programu dzieci wielokrotnie ćwiczą umiejętności radzenia sobie, przez co uczą się, jak sobie samemu pomóc i jak prosić innych o pomoc. W ten sposób uczą się przystosowywania do zmian i postępowania w trudnych sytuacjach.

 b). Program dotyczy promocji zdrowia psychicznego oraz „wczesnego zapobiegania” jako drogi do lepszego funkcjonowania w przyszłości

 W zakresie zdrowia psychicznego zasadniczo wyróżnia się dwa podejścia: koncentrowanie się na trudnościach oraz koncentrowanie się na możliwościach rozwojowych i kompetencjach. Program Przyjaciele Zippiego stosuje drugie podejście. Nastawiony jest na rozwijanie zdolności radzenia sobie, a nie koncentruje się na problemach czy troskach dzieci. Zmierza do podnoszenia u wszystkich małych dzieci poziomu zdolności radzenia sobie z trudnościami codziennego życia.

Program pomaga dzieciom nauczyć się wielu sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi. Opiera się na przekonaniu, że jeśli nabędą owe umiejętności we wczesnym etapie swojego życia, będą stale je wykorzystywać przez całe życie i będą w stanie lepiej sobie radzić z problemami w okresie dorastania i dorosłości. Ponadto te dzieci, które lepiej potrafią sobie radzić z codziennymi frustracjami i trudnościami, będą w przyszłości szczęśliwszymi i lepiej przystosowanymi ludźmi.

3). "Dziecięca matematyka" - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

 Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana jest do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-5 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier.

4). "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"

 To program wspierający budowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dostarczający najnowszej wiedzy z zakresu żywienia dzieci.

 

Programy własne:

Wesoły Przedszkolak- program adaptacyjny
Wesołe dziecko-zadowolony rodzic- program współpracy z rodzicami
Chcę być zdrowy i wesoły- program prozdrowotny